saipadieselدر این نمایندگی سایپا دیزل، انواع خدمات مشاوره‌ای جهت خرید انواع خودروهای سایپا دیزل با شرایط مختلف به مشتریان عزیز ارائه می شود. همچنین این شرکت با پیشنهاد انواع شرایط قابل انعطاف فروش، قادر به پاسخگویی به انواع نیازهای مشتریان عزیز می باشد.

فروش اقساطی با توجه به شرایط شما

در این نمایندگی، می توانید با هر توانایی مالی، اقدام به خرید محصولات بفرمایید. شرایط پرداخت در این نمایندگی با توجه به پیشنهاد شما قسط بندی می شوند.

فروش لیزینگی

در این نمایندگی محصولات به صورت لیزینگی نیز به فروش می رسند.

فروش نقدی

انواع محصولات سایپا دیزل را می توانید در این نمایندگی به صورت نقدی خریداری بفرمایید.